Kontakt

Sídlo
BUĎ ZMENOU, o.z.
Melek 204, 95201 Melek

IČO: 51060418

Tel. č.: 0907 145 490
Email: info@budzmenou.sk

Bankové spojenie: Fio banka
IBAN: SK0783300000002701289141


Osoby, na ktoré sa môžete obrátiť

Predseda: Barbora Nagyová
Podpredseda pre granty a projektovú činnosť: Michal Franko
Podpredseda pre ekonomické činnosti: JUDr. Dominika Záhorská
Podpredseda pre propagáciu a mediálnu činnosť: Mgr. Michaela Matušková
Podpredseda pre kultúrne akcie: Mgr. Magdaléna Sádovská
Podpredseda pre športové akcie: Ing. Jozef Záhorský
revízor: Martin Sádovský
ďalší členovia: Mgr. Lucia Matušková, Daniela Matušková