O nás

Možno niektorí z Vás poznajú príbeh o tom, ako sa istý prednášajúci pýta prítomných, kto by chcel zmenu a všetci nadšene zdvíhajú ruky. Potom nasleduje otázka, že kto sa chce zmeniť. A v sále sa nezdvihne žiadna ruka. Nasleduje aj tretia otázka, že kto chce viesť zmenu. A tu nielenže sa nezdvihne žiadna ruka, ale v sále ani nikto nezostane… Je ľahké povedať, že čo treba v obci, v škole, v práci, v našom okolí zmeniť… Ale začať od seba a byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete, na to treba veľa energie, odvahy a chuti. A keďže nám ani energia, ani odvaha, ani chuť nechýba, už niekoľko rokov sa prostredníctvom nami organizovaných aktivít aspoň niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu.

Aj keď oficiálne naše občianske združenie BUĎ ZMENOU vzniklo len v auguste 2017, už niekoľko rokov sa snažíme priniesť do našich obcí niečo pekné a pozitívne. Veríme, že spoločnými silami toho dosiahneme veľa a preto aj TEBA pozývame, aby si sa pridal a BUĎ ZMENOU, ktorú chceš vidieť vo svete!

Občianske združenie BUĎ ZMENOU, o.z. je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.

Cieľom nášho združenia je najmä:

  1. organizácia denných a pobytových táborov pre deti a mládež
  2. organizácia voľnočasových aktivít, turnajov, zájazdov, a pod.
  3. motivovať k tvorivej činnosti – tvorivé dielne
  4. podpora vzdelávania a aktivít detí a mládeže
  5. usporadúvanie školení, diskusií, exkurzií, seminárov, workshopov, súťaží, výstav, stretnutí
  6. podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích aktivít, a iné.