Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na stiahnutie

 

O nás

Aj keď oficiálne naše občianske združenie BUĎ ZMENOU vzniklo len v auguste 2017, už niekoľko rokov sa snažíme priniesť do našich obcí niečo pekné a pozitívne. Veríme, že spoločnými silami toho dosiahneme veľa a preto aj TEBA pozývame, aby si sa pridal a BUĎ ZMENOU, ktorú chceš vidieť vo svete!

Občianske združenie BUĎ ZMENOU, o.z. je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.

Cieľom nášho združenia je najmä:

  1. organizácia denných a pobytových táborov pre deti a mládež
  2. organizácia voľnočasových aktivít, turnajov, zájazdov, a pod.
  3. motivovať k tvorivej činnosti – tvorivé dielne
  4. podpora vzdelávania a aktivít detí a mládeže
  5. usporadúvanie školení, diskusií, exkurzií, seminárov, workshopov, súťaží, výstav, stretnutí
  6. podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít, a iné.