POTULKY NAŠÍM OKOLÍM

Občianske združenie BUĎ ZMENOU pôsobí v obciach Melek a Žitavce. Hlavným cieľom je organizácia voľno-časových aktivít, ktoré prispievajú
k morálnemu rozvoju osobnosti- najmä kultúrne a športové podujatia, tábor pre deti a mládež, aktivity v oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia (zber papiera, Park detí a mládeže). Jedným z cieľov združenia je aj prezentácia kultúrnych hodnôt, publikačná činnosť, vytváranie podmienok pre rozvoj turistického ruchu a voľno-časových potrieb. V nadväznosti na uvedený cieľ vydávame túto brožúrku, ktorá Vám predstaví zaujímavostí, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 30 km od sídla nášho združenia. Veríme, že sa stretneme
na niektorej nami organizovanej akcii a popritom navštívite aj predstavené turistické ciele.

!!! Ak ťa niektoré miesto oslovilo a rozhodol si sa ho v roku 2019 (po 1.3.) navštíviť, môžeš nám o tom dať vedieť a získať malú odmenu.
Stačí sa odfotiť s touto brožúrkou na vybranom mieste, zaslať foto na info@budzmenou.sk a odmena je tvoja!
Počet odmien je obmedzený.
Tip: Čím viac toho navštíviš, tým lepšia odmena ťa čaká 😉. Brožúrku nájdeš u členov OZ alebo je možné použiť e-verziu (tzn.odfotíš sa s mobilom na ktorom bude otvorená e-brožúra) alebo je možné si ju vyžiadať a my ti ju zašleme poštou !!!

potulky_naším_okolím