Letný farský tábor 2022

Termín: 3.-9. júl 2022
Kto: 75 detí z 3 farností, 16 animátorov, 1 zdravotníčka a 1+1 kňazi
Program:
 Celotáborová hra Pevnosť Boyard – táborníci počas celého týždňa bojovali o kľúče, lúštili indície a hádanky otca Furasa, aby na záver odomkli klietku s pokladom a získali čo najviac sladkej odmeny
 Program s kňazmi na tému „svätá omša“
 Prechádzka ku Kaplnke Panny Márie, Kráľovnej
 Disko s DJ KM+
 TV súťaže
 Večerné kino
 Športové a pohybové hry, obľúbené mestečko Palermo, minútové hry, ranné a večerné modlitby, …..
Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vianočné pohľadnice a dekorácie, aby tak prispeli na LFT 2022 a tiež tým, ktorí nám venovali 2 % z dane.