História

Ako ste sa mohli dočítať v úvode našej stránky, občianske združenie BUĎ ZMENOU vzniklo síce len v auguste 2017, ale predchádzali mu už niekoľkoročné aktivity. Jednou z oblastí, ktorej sme sa venovali, bola aj príprava kultúrnych programov. S niektorými predstaveniami sme vystupovali aj mimo našu farnosť- napr. „Pilátova žena“  či „Nájdený stratený raj“.

Práve tieto skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí a tiež potreba získať finančné prostriedky na letný tábor pre deti a mládež, aby si účastníci nemuseli hradiť plnú cenu tábora, podnietili vznik našej, dovolím si tvrdiť, že už tradičnej, „Vianočnej dedinky“. Prostredníctvom nej sa snažíme priniesť atmosféru vianočných trhov aj do našich malých obcí (Melek, Žitavce a Tesárske Mlyňany).


VIANOČNÁ DEDINKA 2015

V roku 2015 sme v našej Vianočnej dedinke pripravili živý Betlehem so zvieratkami, stánok s občerstvením a stánok (najmä s našimi) výrobkami. Tieto tri časti sú základom dedinky. Mimochodom, „maštaľ“ a stánky sú naša vlastnoručná výroba! 🙂


VIANOČNÁ DEDINKA 2016

V roku 2016 sme pripravili novinku, program Vianočnej dedinky sme otvárali betlehemskou hrou – dramatizáciou príbehu o narodení Ježiška.

V scénke účinkovali:
rozprávač, hra na gitare: Michal Franko
Mária: Barbora Nagyová
Jozef: Martin Sádovský
Alžbeta:  Lucia Matušková
vojak, hospodári: Erika Vojteková
anjel Gabriel, anjel: Nina Zuzulová
traja králi: Daniela Matušková, Kristína Valkovičová, Karolína Klimantová
bača: Michaela Matušková
pastieri: Marek Valkovič, Miroslava Valkovičová , Terézia Klimantová
anjel: Monika Filová
scenár, nácvik: Dominika Matušková
kostýmy: Magdaléna Sádovská
réžia na mieste: Lucia Matušková

Viac fotiek nájdete tu: http://www.zitavce.sk/obec-zitavce-1/fotogaleria-obce/vianocna-dedinka-15sk.html