Vianočná dedinka 2017

Nakoľko sme zistili, že sa nedá byť na dvoch miestach súčasne (účinkovať v scénke a zároveň obsluhovať v stánkoch), v roku 2017 sme kultúrny program prenechali na profesionálov- v Žitavciach vystúpili žiaci zo Základnej školy Imricha Godina vo Vrábľoch a kapela Romantici, v sobotu v Tesárskych Mlyňanoch sa predstavil zbor Mesta Zlaté Moravce CARMINA VOCUM pod vedením zbormajsterky Mgr. Molnárovej, a v nedeľu v Meleku sme sa opäť stretli so žiakmi základnej umeleckej školy.

Novinkou bol fotokútik, v ktorom sa prítomní mohli fotiť a tiež svetelný nápis.

Viac fotiek nájdete tu: http://www.zitavce.sk/obec-zitavce-1/fotogaleria-obce/vianocna-dedinka-2017-32sk.html

Touto cestou ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prišli a podporili nás svojou účasťou a kúpou, čím ste prispeli na Letný farský tábor 2018 pre deti a mládež.

Poďakovanie patrí starostom obcí Melek, Žitavce a Tesárske Mlyňany za finančnú podporu akcie. Za pomoc pri tovare ďakujeme p. Magdaléne Demešovej (voskové sviečky), p. Zuzane Nagyovej (levanduľové vrecúška), p. Andrei Valchoňovej (medovníky). Za výrobu ikebán naše poďakovanie patrí sl. Kataríne Záhorskej (Melek). Za pomoc pri prevoze materiálu,  umývaní riadu a pod. ďakujeme manželom Matuškovým (Žitavce). Za poskytnutie zvieratiek ďakujeme p. Petrovi Trubínimu, p. Igorovi Krnáčovi a p. Sendlaiovi. A v neposlednom rade veľké poďakovanie patrí Marošovi Sádovskému.