Letný farský tábor 2023

Čo: Letný farský tábor 2023
Kto: 77 detí a 14 animátorov, 1 zdravotníčka a 3 kňazi
Kedy a kde: 6. – 13. august 2023, Hotel František (Lazy pod Makytou)
Ako: NAJLEPŠIE!

Aspoň tak hodnotia tento LFT jeho účastníci. A my sa tomu veľmi tešíme. Organizácia
tohtoročného tábora nebola ľahká – v tomto termíne prebiehali aj Svetové dni mládeže, ktorých
sa zúčastnili viacerí naši animátori, PHM zdraželi, čo sa nám odrazilo na výdavkoch na dopravu
a predpoveď počasia bola zúfalá. Napriek tomu sme sa pustili „do boja“ a s Božou pomocou to
aj zvládli (v posledný deň sme poprosili účastníkov, aby nám napísali, čo sa im ne/páčilo
v tábore a boli sme naozaj veľmi milo prekvapení).

Ako to v tábore prebieha?
Duchovný program: Deň začíname rannou modlitbou v skupinkách, ktorá je obohatená
rôznymi zaujímavými aktivitami. Tento rok sa duchovný program niesol v znamení „Stopy
Panny Márie“. Kňazi (vdp. Koníček z našej farnosti, vdp. Peter Kukučka – farnosť Maňa a vdp.
Vladimír Uhrin – farnosť Melek) deťom porozprávali o zaujímavých miestach – Lurdoch,
Fatime, Paríži, La Salete, Guadalupe. Program bol spestrený aj návštevou sestričiek vincentiek,
ktoré boli „uveličené záujmom a disciplínou detí“. Je veľkým povzbudením vidieť ako sa deti
nadšene o veci zaujímajú, aký majú prehľad a chuť získavať nové poznatky. Na pamiatku
dostali deti magnetku s predmetnými pútnickými miestami a od sestričiek zázračnú medailu.
Deň končíme večernou modlitbou, kedy môžeme predniesť svoje prosby, vďaky, …
Tohtoročná celotáborová oddielová hra sa niesla v téme Stroskotanci a správy vo fľaši. Každý
deň sme dostali od neznámeho správu, v ktorej nám zanechal nejaký odkaz – úlohu.
Stopovačka: Hľadali sme odkazy na stromoch či pod kameňom, zabávali pri plnení rôznych
úloh, spoznávali najbližšie okolie, a niektorí aj okolie trochu vzdialenejšie 😉
Stavanie lesných príbytkov: Len za pomoci dreva, lístia a špagátu si každý oddiel postavil v lese
svoj príbytok. Úžasné diela, naši táborníci sú veľmi šikovní a kreatívni 🙂
Cesta rozprávkovým lesom (v našom upršanom prípade rozprávkovými chodbami): žabacie
serenády, lietajúci koberec, pirátsky poklad a veľa iného
Cesta pralesom: na túto cestu bolo dovolené vstúpiť len tým starším účastníkom – plnili náročné
úlohy a v prípade neúspešnosti získali „zranenie“ (zaviazané oči, zviazané ruky/nohy, ťažký
kameň ako záťaž a pod.). Jednou z úloh bolo napr. prejsť cez oko pavučiny bez dotyku
pavučiny, čo je bez toho, aby sa niekto obetoval, prakticky nemožné…
Hawai: voda, voda a voda… vtipné úlohy, úlohy s vodou, nanukové osvieženie v hawai bufete
a na záver veľká spoločná oblievačka
A ďalší táborový program… spoločný program, program v oddieloch, program len pre
najstarších, … hlavne veľa zábavy a zážitkov 🙂
Za úspešné zvládnutie táborového programu naši táborníci dostali originálnu drevenú medailu,
táborové tričko, certifikát, drobnosti a sladkosti.

Pár ukážok ako týždeň prebiehal: NedeľaPondelokUtorokStredaŠtvrtok, PiatokSobota

Viac fotiek a videí z nášho tábora nájdete na facebookovej stránke BUĎ ZMENOU, o.z.

 

Aj tento rok naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí občianskemu združeniu BUĎ
ZMENOU, o.z. venovali 2% z dane a ktorí si zakúpili výrobky či jedlo na Vianočnej dedinke,
na ktorú Vás aj tento rok srdečne pozývame. Bez takto získaných finančných prostriedkov by
nebolo možné LFT realizovať. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí povzbudia svoje deti, aby
sa zúčastnili LFT a všetkým našim skvelým táborníkom, bez ktorých by LFT nemal zmysel.
A v neposlednom rade ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú k realizácii LFT svojimi
modlitbami.