Letný farský tábor 2020

Prvý augustový týždeň 50 detí, 12 animátorov a 1 pani doktorka strávili týždeň v Letnom farskom tábore pre deti a mládež z farnosti Tesárske Mlyňany (4. ročník) a z farnosti Melek (10. ročník).

V rámci táborového programu boli účastníci rozdelení do oddielov, v ktorých spoločne súťažili. Ich snaha (získavali sa nielen plusové, ale aj mínusové body) bola na záver týždňa odmenená.

Zažili sme pirátsky prepad a plnili sme pirátske úlohy – spoločne alebo na stanovištiach („match stick“, vodné pištole, prechod po lane medzi stromami,…). Večer na pomyselnej pirátskej palube proti sebe súťažili jednotlivci, a to o 106 – možno povzbudzovanie bolo počuť až k vám domov :). Skúšku odvahy všetky deti zvládli nočnou prechádzkou cez les okolo jazera – bez bateriek, so svietiacimi náramkami a zviazaní. Dali sme to! Víťazný oddiel získal pirátsky poklad – truhlicu plnú zlatých dukátov, a ako sa pekne na správnych farských pirátov patrí – podelili sa aj s ostatnými účastníkmi „plavby“ a tak sme chuť pirátskeho pokladu zakúsili všetci.

Aby sme vedeli ako sa v prípade úrazu zachovať, navštívili nás zo Slovenského Červeného kríža so svojou prednáškou, počas ktorej si deti mohli vyskúšať ako ošetriť zraneného a poskytnúť prvú pomoc. Striedali sa pri hre na záchranárov/zranených a na záver si prezreli výbavu sanitky. Táto návšteva bola príjemným a poučným spestrením tábora.

Keďže nám počasie v dni, na ktoré sme mali naplánovanú turistiku neprialo, vymysleli sme náhradný výlet – návštevu Ranča pod Babicou v Bojnej. Po prechádzke medzi zvieratkami sme zakotvili na ihrisku (jašenie na trampolíne či lanovke deti privítali s radosťou). Neplánovaný výlet, ale potešil všetkých zúčastnených. Snáď si turistiku užijeme o rok.

Nech aj mozgové závity nemajú celé leto oddych, po kratšej pauze sme si opäť mohli zasúťažiť v obľúbených „TV súťažiach“, v ktorých sme sa pri známych televíznych programoch ako napr. Milujem Slovensko, Duel, Čo ja viem, 5 proti 5, Partička, nasmiali, ale aj čo – to naučili (napr. čo znamená „plná penzia“ 🙂 )

Nielen animátori si pripravovali program, ale jeden večer bol v réžii detí. V aktivite Oddiel baví oddiel jednotlivé oddiely prezentovali, čo si nacvičili – každý oddiel niečo zatancoval a zaspieval pesničku. Porota z ďalekých krajín všetkých pochválila a skonštatovala, že v tábore sa stretlo veľmi veľa talentov.

Neodmysliteľnou súčasťou tábora je diskotéka. Tento rok sme si na pomoc zavolali profesionála – DJ Patrika, ktorý perfektnú tanečnú zábavu doplnil svetlenými a dymovými efektami, z čoho mali deti neskutočnú radosť.

V tábore nechýbala ani opekačka, voľno na hojdačkách, hranie futbalu a vybíjanej a tvorivé dielne, v ktorých sme si vyrobili misijný ruženec na ruku.

Ani ku koncu tábora sa v programe nepoľavovalo a tak sa statočne bojovalo aj na Pevnosti Boyard (strčiť so zatvorenými očami ruku do bedne plnej nevediac čoho si vyžadovalo dávku odvahy). Na stanovištiach ako napr. Jeruzalenské koše, veža v Siloe, Talitha kum!,… sa hádzalo loptičkami, behalo, chytal kľúč, hádali hádanky otca Furasa… Vo finále sa pili zvláštne nápoje, skrutkovalo,… a to len preto, aby sa získali potrebné kľúče. Tie slúžili na to, aby víťazi odomkli klietku, z ktorej na nich padalo cukríkové bohatstvo.

Neodmysliteľnou podstatou nášho tábora je duchovný program. Ten sa nám tento rok podarilo výnimočne zabezpečiť až 4 kňazmi, čomu sa veľmi tešíme a za čo sme im veľmi vďační. Ako prvý nás navštívil Peter Juan Pablo Mária Bako (rodák zo Žitaviec, v súčasnosti kaplán vo farnosti Topoľčany), pokračovali sme s vdp. Pavlom Vaňom, vdp. Petrom Kukučkom a záver patril vdp. Karolovi Koníčkovi. Vďaka nim sme sa  každý deň  mohli zúčastniť svätej omše, na ktorej miništrovali, čítali a spievali deti. Deti sa aktívne zapájali do kázní a pohotovo odpovedali na im kladené otázky. Ďalším nezabudnuteľným bodom programu boli „prednášky“ s kňazmi. Počas týchto chvíľ sa deti mohli dozvedieť mnoho zaujímavých vecí a doplniť si vedomosti o praotcovi Abrahámovi a jeho skúškach, Dávidovi a jeho odvahe Božieho bojovníka, Panne Márií a jej čnostiach, o svätých, aj tých novodobých, ktorí čakajú na blahorečenie alebo svätorečenie.

Taktiež nemohla chýbať ani pravidelná ranná a večerná modlitba. Deti mali veľa múdrych otázok. Modlitby s nimi boli urečnené, veselé, krásne a jednoduché, také, aké deti naozaj sú. Hrali sme, spievali sme, spoločne sme rozmýšľali a každý deň sme prebrali nejaké podobenstvo, ku ktorému sme robili vždy inú zaujímavú aktivitu: či už herecké prevedenie príbehu o Márnotratnom synovi, hútania, aký poklad sa ukrýva v truhlici zakopanej v poli alebo skladania domčeku z tehličiek na skale.

Na záver tábora všetci obdržali certifikáty o účasti a vecné ceny za úspech v súťažiach.

Sme radi, že sme spoločne mohli prežiť krásny týždeň a veríme, že opäť o rok sa s väčšinou detí stretneme a radostne a zmysluplne prežijeme ďalší ročník letného farského tábora 🙂

A keďže tábor pre animátorov nekončí posledným dňom pobytu, krátko po tábore sme sa všetci animátori stretli, zhodnotili priebeh tábora a dohodli sa na základnej koncepcii ďalšieho ročníka tábora. Môžeme Vám prezradiť, že nás čakajú novinky a prekvapenia, ktoré určite potešia 🙂

 

Úplným záverom, nemôžeme zabudnúť aj na finančnú stránku tábora. Pobyt sa mohol realizovať za zvýhodnenú cenu len vďaka výťažku z Vianočnej dedinky, z predaja vianočných pohľadníc, dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja a darcom 2% z dane. Všetkým, ktorí nás podporujú: Srdečne Pán Boh odplať!