Základné info

Čo je typické pre náš letný farský tábor ?

 • Program koncipovaný ako „z každého rožka troška“ – pripravený je pestrý a bohatý program
  • športujeme
  • nacvičujeme divadlá
  • chodíme na túru
  • tancujeme
  • zabávame sa
  • v posledných rokoch oslavujeme meniny alebo narodeniny niekoho z účastníkov
  • občas potrápime hlavičky aj logickými úlohami
  • súťažíme
  • … a veľa iného

 • Súčasťou programu je i netradičný, zaujímavý výlet, a preto sme už:
  • absolvovali plavbu loďou v Štúrove
  • zliezli do štôlne v Banskej Štiavnici
  • navštívili Smolenický zámok
  • prekonali svoj strach a preliezli lanovú dráhu v Trnave
  • sa báli na nočnej prehliadke Bojnického zámku
  • viezli sa lanovkou vo Vrátnej

 • Duchovný program
  • realizovaný prostredníctvom diskusií, rozhovor, „prednášok“ najmä s kňazmi

 • Pravidelne sa zúčastňujeme na sv. omšiach, ktoré doprevádzame spevom
 • Stravu si od roku 2013 zabezpečujeme vo vlastnej réžii
  • tzn. že po zjedení nasledujú služby a tí starší si tak vyskúšajú (pre mnohých neznámu) aktivitu s názvom „umývanie riadu“
 • Účastníci si nehradia náklady v plnej výške
  • Účastnícky poplatok pokrýva len časť nákladov, zvyšné náklady sú hradené z finančných prostriedkov získaných na akciách a podujatiach organizovanými dobrovoľníkmi a animátormi, a z finančných darov. Tábor je tak dostupný pre každého. Účastnícky poplatok si hradia aj organizátori tábora.