Pôstna výzva

Buzmenou/ marec 3, 2019/ Akcie a podujatia, Realizované


V rámci zbierky pre J.H. sme zaslali na účet 500 €, ktoré sa podarilo vyzbierať v rámci pôstnej výzvy realizovanej naším združením vo farnostiach Melek a Tesárske Mlyňany, samozrejme prispelo aj naše OZ. Všetkým, ktorí prispeli, čo najsrdečnejšie ĎAKUJEME.

V rámci zbierky pre Centrum Slniečko sme odoslali celkovo 285 € a odovzdali kopu materiálnej pomoci – ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli!